Uniwersytet Śląski

asd asd asd asd

UPS 40kV

Centrala pożarowa + system suchego gaszenia

Potwierdzenie wykonania prac

Komory w CSRG

asd asd asd asd

Przed

Po

Układ automatyki wraz z centrala grzewczą VBW utrzymującą określoną temperaturę i wilgoć w pomieszczeniach do przeprowadzania testów wydolnościowych ratowników.

asd asd asd asd

Chopin

LensClinic

Ordipol

Katowicki Holding Węglowy

asd

Wajnert