Instalacje niskoprądowe

Nasze systemy kontroli dostępu mają na celu ograniczenie dostępu osób niepowołanych (całkowite lub w określonym czasie) do pomieszczeń, stref, obiektów czy parkingów. Łącząc owy system z systemem alarmowym możemy jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo Twojej firmy.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Instalacje okablowania strukturalnego, które wykonujemy pozwalają na uzyskanie najwyższych standardów bezpieczeństwa transmisji sygnałów i stanowią uniwersalne medium do przesyłu danych, głosu i wizji. Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji i uruchomieniu systemów telewizji dozorowej IP dla obiektów małych, wielkich oraz lokalizacji rozproszonych z zapisem centralnym i lokalnym.  Projektujemy, instalujemy i uruchamiamy systemy automatyki i BMS. Systemy te są powszechnie stosowane w nowoczesnych budynkach, zapewniając użytkownikowi automatyzację i lokalne i zdalne zarządzanie instalacjami.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

System sygnalizacji pożarowej ma za zadanie błyskawiczne i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru zanim stanie się trudny do opanowania i zagrozi ludziom i mieniu. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy już wiele takich rozwiązań, m.in. system suchego gaszenia pomieszczenia serwerowego na Uniwersytecie Śląskim.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.