Proponowana usługa operatorska „Marat VoiceGate No Limit” umożliwia wykonywanie połączeń w ramach stałej opłaty abonamentowej w sieciach stacjonarnych w obrębie Polski, Europy oraz wybranych krajów świata bez ograniczeń. W ramach naszych usług operatorskich proponujemy również połączenia do operatorów telefonii komórkowej w bardzo atrakcyjnych cenach. Wdrażanie również przez nas systemy teleinformatyczne pozwalają na „zatrzymanie” ruchu telefonicznego.

Klient w ramach umowy otrzymuje bezpłatny dostęp do portalu web umożliwiający zarządzanie usługami takimi jak : zarządzanie numerami, bilingi, książka telefoniczna, nagrania, poczta głosowa, konferencje, fax server, IVR (umożliwia interaktywną obsługę osoby dzwoniącej).